Frysrum

Att säkerställa en pålitlig temperaturkontroll i frysrum är en strategisk försäkring för verksamheten.

Frysrum utgör ett av de mest temperaturkänsliga områdena inom den ekonomiska verksamheten för företag, därför ställs höga krav på effektiva och säkra lösningar för temperaturreglering. För att möta dessa krav har vi utvecklat några av våra mest effektiva luftridåsystem som kombineras med avfuktare för att förstärka och säkra upp klimatet. Detta skapar optimala förutsättningar för en smidig logistik vid portöppningar. Genom att använda högt lufttryck och våra egenutvecklade specialmunstycken skapar vi en osynlig luftridå. Denna luftridå tillåter människor och varor att passera utan att störa den termiska balansen mellan frysrummet och den omgivande miljön. Det unika systemet gör det möjligt för frysrum att hålla portarna öppna under utdragna perioder utan att riskera skador eller förlust av viktiga varor.

Masterveils luftridåsystem ger ditt företag möjligheten att få en säker temperaturkontroll och när systemet kombineras med avfuktare, reglerar de också luftfuktigheten. Detta bidrar till minskade energikostnader, frostbildningen minimeras och skapar en säkrare hantering genom att antalet öppningar och stängningar av portarna minskas.

För optimal effektivitet, pålitlig temperaturreglering och kostnadsbesparingar i ditt frysrum, välj Masterveils avancerade luftridålösningar. Kontakta oss idag för skräddarsydda alternativ som passar dina specifika behov

Fördelar med Masterveils luftridåer till frysrum

Produkter