Integritetspolicy

Genom denna Integritetspolicy får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Masterveil.

För kunder, leverantörer och andra intressenter
Giltig från och med 2018-05-25

Masterveil AB
Org. nummer: 556659-7505
Adress: Järnvägsgatan 11, 464 62 Brålanda
E-post: info@masterveil.se
Telefon: 0248-798 280

Inledning

Masterveil AB är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss eller hos våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Masterveil AB sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Tillämpningsområde

Integritetspolicyn är tillämplig när du anlitar oss, och vid andra typer av kontakter och kommunikation i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse. Nedan förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge de sparas.

Vi har en separat policy om hur vi hanterar cookies. Mer om detta hittar du under Cookiepolicyn.

Insamling av personuppgifter

När du anlitar oss, besöker vår webbplats, (registrerar och/eller loggar in på ditt konto) gör ett köp, eller söker arbete hos oss samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna består av namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan Masterveil AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

 • Göra din upplevelse hos oss personlig och tillgodose dina personliga behov.
 • Tillhandahålla anpassad information.
 • Förbättra vår webb.
 • Förbättra vår kundservice för att tillgodose ditt behov av hjälp.
 • Kontakta dig via e-post.
 • Leverera varor till rätt adress.
 • Fakturera och följa upp betalningar.

Personuppgiftsansvariga

Masterveil AB är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Masterveil AB rättsliga skyldigheter. Det innebär bland annat att vi ser till att:

 • Ha ett tydligt syfte.
 • Ha en rättslig grund.
 • Skydda uppgifterna.

Säkerhet

Masterveil AB är de enda som äger personuppgifterna som samlas in eller när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Vi överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter utan att behålla kontrollen över informationen. Överföring görs enbart till betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, webbplats och betalningar och då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och säker. Bolag som hanterar personuppgifter för Masterveil AB räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter, även hos våra samarbetspartners.

Informationsskydd

Masterveil AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast medarbetare som skall utföra ett specifik arbete som fakturering och/eller kundservice får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker IT-miljö.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du kan:

 • Invända mot behandlingen av personuppgifterna.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Att utöva din rätt till dataportabilitet.

Kontakta i förekommande fall Masterveil AB. Se kontaktuppgifter högs upp på sidan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av denna integritetspolicy

Masterveil AB kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för Masterveil användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig en personligare upplevelse.

Vad använder Masterveil cookies till?

Vissa cookies som Masterveil använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Masterveil använder även cookies för att kunna marknadsföra oss personligare genom att skräddarsy annonser som mer troligt tilltalar dig.

Vilken typ av cookies använder vi?