Om oss

Masterveil - din partner för klimatkontroll och energibesparing

Att ha full kontroll över sitt inomhusklimat är en viktig kvalitetsaspekt. Masterveil är specialiserade på ”osynliga dörrar”. Tack vare den exceptionella prestandan hos vår patenterade Powerstream och Airstop-produkter kan vi minska luftutbytet som vanligtvis uppstår på grund av temperaturskillnader och även blockera vind. Att ta ett grepp om fuktbelastning (till exempel i frysanläggningar) gör att din miljö får en större driftsäkerhet. Detta ger förbättrad kvalitet, högre säkerhet, bättre komfort och det i kombination med imponerande energibesparing. Våra produkter har testats av oberoende organisationer och det är väl känt att vi har högst effektivitet med lägst energiförbrukning. Förutom att erbjuda skräddarsydd utrustning anpassad till din specifika miljö får ni tillgång till decennier av erfarenhet och resultat som vi har byggt på oss inom olika branscher. När vi tar oss an projekt har vi en strategi som bygger på att ta hänsyn till hur olika områden, förutsättningar och aspekter påverkar varandra och hur de kan samspela på bästa sätt.
Detta arbetsätt är en naturlig del av Masterveils DNA.

Mer om oss

Våra fördelar jämfört med traditionella lösningar

  • Jämn temperatur året om: Stabil inomhustemperatur oavsett om det är varmt eller kallt ute.
  • Säkrare och effektivare logistik: Bättre överblick och kontroll över öppningar och entréer.
  • Lägre driftskostnader: Färre avfrostningscykler och minskat energibehov.
  • Hög kvalitet: Effektivitet utan att behöva kompensera för värme- eller kylförluster.
  • Ökad komfort: Optimal inomhusmiljö med mindre energiåtgång.
  • Flexibla lösningar: Skräddarsydda produkter och lösningar för varje kunds behov.
  • Komplett utbud: Möjlighet att inkludera avfuktningslösningar tillsammans med luftridåer.

Airstop

Masterveils sortiment av luftridåer är baserat på den egenutvecklade och högpresterande Airstop -tekniken.

Vårt Airstop-system finns i två versioner, beroende på dörrtyp, kundkrav och / eller typ av applikation:

  • Kompakta modeller med allt inbyggd i luftridån.
  • Modeller som är 100% anpassade till de faktiska förutsättningarna och baseras på en extern placerad fläkt och med kanalanslutna luftridåtrummor.

Fläkten baseras på EC-teknik i enlighet med de senaste ErP-föreskrifterna. Den speciellt utvecklade luftstrålen används för att blockera det naturliga luftutbytet som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan kallt och varmt.

Fläkten styrs via en signal från dörrkontakt, från transportbandsystemet eller från byggnadens styrningssystem (0-10V), även intelligenta ERX-reglering baserad på dörrposition och 5 olika sensorer kan levereras och garantera en helt automatisk utomhustemperaturreglerad lösning med ökad komfort för dina kunder och personal.

Fläkten har ett justerbart driftsläge, så att nollpunkten verifieras i varje fall som bevis på korrekt funktion och optimalt termisk skydd. Vår kunniga personal har möjlighet att finjustera din applikationanläggning i detalj med anemometrar, termologgers, infraröda kameror, pythometrar. Allt dokumenteras i ett injusteringsprotokoll – certifierat av Masterveil för högsta kvalitet.

Alla systemkoncept har testats av en oberoende institution och effektiviteten bevisades med inertgas mätningar. Fråga oss gärna om detaljer.

Luftridåerna tillverkas projekt-specifika i form och längd och lackeras i en RAL-färg enligt kundens önskemål.

Powerstream®

Detta högtryckssystem för luftridåer utvecklades särskilt för användning vid dörrar mellan stora frysrum i kombination med stora konditionerade framsidor. Här är funktionen för temperatur- och fuktseparation uppdelad i två individuella funktioner. Separeringen av de olika temperaturerna säkerställs med en förinställd utblåsningsvinkel där luftströmmen blåser mot den riktning som luften vill ta naturligt. En annan, patenterad konditionerad luftstråle appliceras på separationsluftstrålen och skyddar frysområdet från inträngande fuktighet. Eftersom detta görs med hög effektivitet kallar vi det ett isoleringsluftskikt.

Powerstream®-systemet består av en extern fläkt och två vertikala utblåsningsmoduler. Som standard är detta grundläggande system installerat på fryssidan. I motsats till den typiska Masterveil-metoden uppnås den skräddarsydda längden genom att kombinera standardmoduler. Utblåsningsmodulerna är placerade till vänster och höger om dörren.
Beroende på kraven kan isoleringsluftskiktet konditioneras med en elektrisk värmespole, en glykolspole eller en aktiv avfuktare. Den banbrytande åtskiljningen av funktioner i separations- och isoleringsluftstråle, skyddad av patent, minimeras energiförbrukningen till en hittills oslagbar nivå.

För höga fuktbelastningar, stora temperaturskillnader eller för att öka systemets effektivitet kan det grundläggande systemet kompletteras med ett Airlock-system på den varma sidan. Detta förlängningssystem har samma design, men bara en ytterligare separationsluftstråle.

Hela systemet styrs via ett styrsystem och kan anslutas direkt till byggnadens styrsystem. Systemet kan styras via en potentiell dörrkontakt eller direkt från byggnadens styrsystem.

Fläktarna är baserade på EC-teknik i enlighet med de senaste ErP-reglerna. De har ett justerbart driftläge så att en nollpunkt demonstreras i varje fall som bevis på korrekt funktion och avskärmning. De speciellt utvecklade munstyckena har en mycket slät yta för att undvika minsta turbulens i luftstrålen.

Alla systemkoncept har testats av en oberoende institution, och effektiviteten är bevisad med inertgasmätningar. Systemkomponenterna är skräddarsydda för specifika projekt och kan vid önskemål kompletteras med våra framtagna kollisionsskydd, specifikt framtagna för att skydda produkten på bästa sätt

Våra Samarbeten med akademiska institutioner

Masterveil, arbetar aktivt med att bidra till samhällets energieffektivitet och förespråkar proaktiva åtgärder, vi insåg tidigt att ”mäta är att veta” och det gav oss en nyckel till att ständigt förbättra våra produkter och arbetsätt. Långt innan de extrema svängningarna som nu varit i energipriser och den allt större medvetenheten som finns i samhället om betydelsen av av att kunna minska verksamheters energiförluster valde Masterveil att etablera samarbeten med kunskapscentra som University of Ghent, Peutz, TNO och Sparkling Project. Dessa partnerskap har resulterat i framgångsrika interaktioner och lyckade samarbeten.