Masterveil MVP-S Air-curtain at a truck

Lastbilsridå

Effektiva luftridåer för kylda lastbilstransporter.

Masterveil tillverkar skräddarsydda luftridåer för att bevara kylan i lastbilars transportutrymme och hjälper till att säkerställa optimal temperaturkontroll för känsliga laster. Våra luftridåer erbjuder en enkelt och pålitligt lösning för att skydda dina temperaturkänsliga varor under transport. När lastluckan öppnas träder luftridån i funktion och skapar en effektiv barriär mellan lastutrymmet och omgivande lufttemperatur. Förare och last kan passera genom luftridån utan störningar.

Denna lösning har tydliga fördelar utifrån ett säkerhetsperspektiv då föraren inte behöver navigera genom plastremsor eller gardiner som blockera sikten och hindrar en smidig passage. Optimera dina kylda transporter med en skräddarsydd luftridå – den ultimata metoden för att bevara kyla och säkerställa problemfri lastning och lossning. Kontakta oss idag för skräddarsydda lösningar som exakt matchar dina behov och höjer effektiviteten och säkerheten i dina kylda transporter.

Fördelar med Masterveils luftridåer till lastbilar

Produkter