MVP-S 999

Detta är en mycket kompakt ridå, endast 10 cm hög för att inte inkräkta på lastutrymmet. Ridån är tillverkad i aluminium och har låg vikt och är enkel att montera. Ridåerna har ett specialmunstycke ger en speciell knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer.

  • Alternativ/Tillval
  • Standard Aluminium
  • Valfri RAL kulör
  • MTP-10
  • MVP-S 999-1 — För skåp med dörrbredd 80-130 cm
  • MVP-S 999-2 — För skåp med dörrbredd upp till 260 cm
  • Ovanförliggande
  • Reglering
  • MTP-10. Man kan välja att alltid köra ridån på maxfart, och då behövs ingen reglering. Alternativet om du vill styra luftflödet, är en potentiometer, MTP-10. Med den kan du steglöst styra vilken fart du vill ha på luftstrålen.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.