A large number of Masterveil AS K Fan box Air curtains

Luftridåer

Optimera logistik, klimat och temperatur med Masterveils avancerade luftridåer

Med över 35 års erfarenhet levererar Masterveil högeffektiva och kundanpassade luftridåer som skiljer sig från konkurrenterna. Vårt unika Airstop ® ”knivstrålemunstycke” möjliggör effektiv separation av klimatzoner genom tryck och låga luftvolymer. Vi är flexibla nog att tillverka luftridåer med udda mått, den längsta ridån vi tillverkat hittills är 100 meter.