Rondellen 355 / 400

Detta är vår specialanpassade ridå för karuselldörrar. Den specialanpassas givetvis till just Er karusells radie för bästa resultat. En karuselldörr måste man nästan alltid komplettera med ett fungerande klimatskydd. Det räcker inte med att pytsa in värme i karusellen. Kallraset som skovlas in via dörrarna måste också motas bort. RONDELLEN finns med olika fläktstorlekar och med både el och vattenvärme. RONDELLEN är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer.

  • Alternativ/Tillval
  • Standardkulör RAL 9002
  • Valfri RAL kulör
  • Rostfritt utförande
  • Endast ovanförliggande ridåer
  • Längden anpassas till öppningens bredd
  • Reglering
  • FRQM. Reglering med regulator och display i klartext för inställning av parametrar och logik. Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start högvarv via portkontakt (ingår i portleverans) när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port, eftergångstid hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av returvattentemperaturen. Anslutningsplintar för filtervakt, extern driftstyrning, brandlarm, larm, driftindikering och för modulerande ventil. Förberett för anslutning av kommunikation med luftridå via ModBus för reglering och övervakning.

  • FRZ. Reglering med frekvensomriktare för steglös inställning av både det höga och låga varvet. Medger automatisk start högvarv via portkontakt när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port. Vid dörrstängning börjar fläktarna varva ned till inställt lågvarv och stängs av efter inställd tid. Anslutningsplintar finns för externt brandlarm, summalarm och driftindikering.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.