Luftridåer till Stora Industriportar

Kraftfulla luftridåer för stora industriportar

Det säger sig själv att med stora industriportar följer höga krav på prestanda. Därför hör några av Masterveils mest kraftfulla anläggningar hemma i den här kategorin. Den största fläkten har ger vid arbetspunkt 13000 m³/h ett tryck på 3000 Pa för att klara de största portöppningarna. Konstruktionerna ger optimerad effekt genom att vi monterar fläkt och luftridå separat och sedan sammanfogar dem med luftkanaler. Användare av den här typen av lösningar finns bland stålverk, sågverk, betongfabriker och andra verksamheter med stora öppningar.

Fläkt = Utan värme
Blixt = Elvärme
Vattendroppe = Vattenburen värme
EC Fläkt = EC Fläkt

MVP-S 535 Fläkt Blixt Vattendroppe

AB-S 600AL FläktBlixtVattendroppe

ASE 500K FläktBlixtVattendroppeEC Fläkt

AS 31K-50K FläktBlixtVattendroppeEC Fläkt