Upptäck Airstop-tekniken från Masterveil

Masterveil Airstop luftridåer erbjuder överlägsna fördelar jämfört med traditionella luftridåer inom en rad olika tillämpningsområden:

Lager:

  • Temperaturkontroll: Bibehåller stabila temperaturer i lagerlokaler, vilket skyddar varor och minskar energiförbrukningen.
  • Skydd mot damm och insekter: Förhindrar att oönskade partiklar och skadedjur tränger in i lagret, vilket bidrar till en renare och säkrare miljö.

Entréer:

  • Energieffektivitet: Minskar värmeförlust på vintern och kalluftsinträngning på sommaren, vilket leder till lägre energikostnader.
  • Komfort: Skapar en behagligare inomhusmiljö genom att minimera drag och temperaturväxlingar vid dörröppningar.

Frysrum:

  • Minskad isbildning: Förhindrar att varm, fuktig luft tränger in i frysrummet, vilket minskar isbildning och underhållsbehovet.
  • Energiebesparingar: Optimerar kylprocessen genom att minimera temperaturvariationer och energiförluster.

Kylrum:

  • Temperaturstabilitet: Bibehåller en jämn temperatur i kylrummet, vilket är avgörande för att bevara kvaliteten på kylvaror.
  • Hygien: Hindrar inträngning av föroreningar och bakterier, vilket bidrar till en säkrare och mer hygienisk miljö.

Masterveil Airstop luftridåer är en mångsidig och effektiv lösning för att förbättra energieffektivitet, komfort och hygien i olika miljöer.

Andra artiklar

Powerstream Airlock för frys nu i rostfritt stål

Inom livsmedelssektorn är optimal hygien avgörande för att säkerställa produkternas säkerhet och kvalitet. Tillverkningsföretag tillämpar strikta rengöringsrutiner och åtkomståtgärder för att förhindra kontaminering. Detta innebär att man använder utrustning av hög kvalitet som är lätt att rengöra och motståndskraftig mot korrosion och bakterietillväxt.

2 Masterveil AS K Fan box Air curtain refrigerated space

Luftridåer: Högt tryck vs. Lågt tryck

Skapa en bekväm och energieffektiv miljö med rätt luftridå!