Luftridå RONDELLEN

Anpassad för karuselldörrar

Rondellen är vårt koncept för användning av luftridå i karuselldörrar. Vi säger att det är ett koncept eftersom vi vet att lösningarna nästan alltid måste anpassas till särskilda förhållanden på varje enskild plats. Karuselldörrar behöver kompletteras med ett effektivt klimatskydd. Att mata in värme i karusellen är inte tillräckligt. Det gäller att också mota bort kallraset som dörrarna skovlar in.

Därför finns Rondellen med både el eller vattenburenvärme. Framför allt har vi utrustat den här luftridån med det knivstrålemunstycke som har utvecklats av Masterveil och som ger högre verkningsgrader än traditionella luftridåer.

  • Ovanliggande ridåtrumma
  • Specialdesignad för karuselldörrar
  • Kan kompletteras med en extra ridåtrumma till sidodörren
  • Kraftfullt skydd mot kallras
  • Fristående aggregat ger högre prestanda
  • Knivstråleteknik ger effektiv luftstrålestyrning
  • Värmebatteri ingår som standard

Reglering


ERX-WM-FM med filtervakt  (P212)

Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

För luftridåer med elvärme.

ERX-EM-FM   (P210)

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.