Luftridå PORTAL 300V
Kraftfull luftridå med allt-i-ett

Portalen är en mycket lyckad kombination av kraften hos aggregatmodellerna i ett kompakt utförande. Här förenas det bästa av från två olika tekniker i en mycket bra lösning. För Portalen har vi dessutom konstruerat en luftridå som är tystgående samtidigt som den är kraftfull.

I den eleganta boxen har vi byggt in fläkt, vattenbatteri och panelfilter. Boxen ansluts till dubbla stående luftridåtrummor. Enheten anpassat till önskad bredd och höjd. Den kan fällas in som montage i tak eller vara fristående.

Portalen kommer med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik som ger högre verkningsgrad än traditionella luftridåer.

Luftridå aggregat i ett kompakt format
All service sker underifrån
Ovanliggande aggregat sidoblåsande trummor
Specialmunstycke med knivstråleteknik
Tystgående – bra motståndskraft
Luftridå aggregat kan vridas på högkant

 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon PORTALEN Produktblad
  • Reglering
  • ERX-WM-FM (P203)
  • Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

  •  

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.