Luftridå MVP-S 999

Anpassad för lastbilar

Bara 100 mm hög är MVP-S 999 en idealisk lösning för att kylda lastutrymmen i lastbilar. Utan att inskränka lasthöjden mer än marginellt säkrar luftridån temperaturen. En mycket effektiv luftridå bidrar till en obruten köldkedja. Ridån skapas av en fläkt som med hög hastighet driver luft genom vårt egenutvecklade knivstrålemunstycke. Det skär av temperaturzonen i lastutrymmet från den omgivande luften. Godshanteringen kan skötas säkert utan hinder och med fri sikt; inga skymmande och blockerande plastremsor eller gardiner.

 • Högeffektivt temperaturskydd för kylbilar
 • Mycket platseffektiv lösning
 • Mycket hög verkningsgrad
 • Klarar öppningsbredder mellan 1000-2600 mm
 • Bidrar till effektiv godshantering
 • Ger stora arbetsmiljöfördelar
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon MVP-S 999 Produktblad
  • Reglering
  • MTP-10.
  • Man kan välja att alltid köra ridån på maxfart, och då behövs ingen reglering. Alternativet om du vill styra luftflödet, är en potentiometer, MTP-10. Med den kan du steglöst styra vilken fart du vill ha på luftstrålen.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.