Luftridå MVP-S 535

med prestanda för de största portöppningarna eller för flera mindre öppningar

Vårt mest kraftfulla system är MVP-S 535 som klarar ridåtrummor till de största portöppningarna eller flera ridåtrummor samtidigt till mindre portöppningar. Ridåtrummorna länkas till aggregatet med hjälp av kanaler. Det blir med andra ord enkelt att hantera även mycket stora system i en enda lösning. Mått och temperaturskydd anpassas helt och hållet till behoven i varje enskilt fall. Ridåtrummorna är utrustade Masterveils egenutvecklade munstycke med knivstråleteknik. Luftridålösning MVP-S 535 med hög tryckuppsättning är speciellt framtagen för att klara specifika krav inom tyngre industrier med stora och tuffa portöppningar.

 • Ett aggregat för tung industri och stora portöppningar
 • Eller ett aggregat för flera mindre portöppningar
 • Stående eller ovanliggande ridåtrummor
 • Munstycken med knivstråleteknik
 • Luftridåaggregat med mycket hög luftmängd och tryckuppsättning
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon MVP-S 535 Produktblad
   • Reglering
   • FRQM.
   • Reglering med regulator och display i klartext för inställning av parametrar och logik. Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start högvarv via portkontakt (ingår i portleverans) när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port, eftergångstid hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av returvattentemperaturen. Anslutningsplintar för filtervakt, extern driftstyrning, brandlarm, larm, driftindikering och för modulerande ventil. Förberett för anslutning av kommunikation med luftridå via ModBus för reglering och övervakning.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.