MVP-S 450

MVP-S är vårt kraftfulla luftridåsystem till lager, lastbilsdockningar och kyl/frysrum. Här är Fläkten separerad från luftridån och ansluts med kanal. Ridån är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. Elvärme eller utan värme. Ridåerna måttanpassas efter varje öppning.

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9002
 • Valfri RAL kulör
 • Aluzink ridåer
 • Rostfritt utförande
 • Anslutning ovanifrån eller framifrån på ridån
 • El-batteri
 • Förlängt munstycke
 • Cirkulära eller 7-kantiga ridåer
 • Ovanförliggande
 • Stående
 • Längden anpassas till öppningens höjd / bredd
 • Reglering
 • FRZ. Reglering med frekvensomriktare för steglös inställning av både det höga och låga varvet. Medger automatisk start högvarv via portkontakt när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port. Vid dörrstängning börjar fläktarna varva ned till inställt lågvarv och stängs av efter inställd tid. Anslutningsplintar finns för externt brandlarm, summalarm och driftindikering.
 • IVPO. En enkel reglering med start/stopp via gränslägesbrytare, eftergångstid och utgång för värme och rumstermostat.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.