Luftridå MTC

Flexibel och lättmonterad

MTC är den senaste av våra kompakta luftridåer. I utvecklingen av den här modellen har fokus legat på att skapa hög flexibilitet genom kompakta yttermått. Dessutom går det att hämta in luft framifrån, ovanifrån och underifrån. Utöver det kan luftridån monteras både frihängande och inbyggd i undertak. All den flexibiliteten gör att det så gott som alltid finns monteringsmöjligheter för MTC i entréer och till portöppningar. portöppningar. Ridålängd 3000 mm klarar tex en portöppning med dageröppning B=2900 mm om det bara finns fritt utrymme i höjd för ridåmodell med höjd 280 mm. Luftridån kommer i längder mellan 1200 och 3000 mm. Med den här luftridån följer vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik som ger högre verkningsgrad än traditionella luftridåer.

 • Mycket flexibel med kompakta yttermått
 • Många monteringsmöjligheter
 • Ovanliggande montage; synligt eller inbyggt i undertak
 • Knivstråleteknik ger effektiv luftstrålestyrning
 • Munstycke med ställbar luftriktning
 • Värmebatteri ingår som standard
 • Ridålängd 1200-3000mm
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon MTC Produktblad
  • Reglering
  • ERX-WM-FM (P203)
  • Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.