Portalen 355 / 400

En mycket kraftfull och snygg luftridålösning med fläkt, vattenbatteri och panelfiler inbyggt i en elegant box med anslutning för dubbla stående ridåtrummor i tilltalande cirkulär form. Ridåerna är utrustade med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. PORTALEN kombinerar aggregatmodellernas kraft med enkelheten hos kompaktmodellerna. PORTALEN anpassas till öppningens bredd och höjd samt mått till underkant ev. undertak. Portalen kan monteras infälld i tak eller fritt.

  • Alternativ/Tillval
  • Standardkulör RAL 9002
  • Valfri RAL Kulör
  • Rostfritt utförande
  • Påkörningsskydd för kundvagnar
  • Stående ridåer med en ovanliggande box
  • Längden anpassas till öppningens höjd / bredd
  • Reglering
  • FRQM. Reglering med regulator och display i klartext för inställning av parametrar och logik. Steglös inställning av både det höga och det låga varvet med automatisk start på högvarv via portkontakt (ingår i portleverans) när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port, eftergångstid hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av returvattentemperaturen. Anslutningsplintar för filtervakt, extern driftstyrning, brandlarm, larm, driftindikering och för modulerande ventil. Förberett för anslutning av kommunikation med luftridå via ModBus för reglering och övervakning.

  • FRZ. Reglering med frekvensomriktare för steglös inställning av både det höga och det låga varvet. Medger automatisk start på högvarv via portkontakt när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port. Vid dörrstängning börjar fläktarna varva ned till inställt lågvarv och stängs av efter inställd tid. Anslutningsplintar finns för externt brandlarm, summalarm och driftindikering.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.