MVP-S 315K / 355K / 400K

Ett mycket kraftfullt luftridåsystem för mindre - mellanstora industriportar. Kan användas utan värme eller med vattenvärme. I detta system är fläkt och luftridå separerade och kopplas ihop via kanal. Dessa ridåer är utrustade med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer.

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9002
 • Valfri RAL kulör
 • Aluzink ridåer
 • Rostfritt utförande
 • Vattenbatteri
 • Filterbox
 • Inloppsbox
 • Förlängt munstycke
 • Anslutning ovanifrån eller framifrån på ridån
 • Cirkulära eller 7-kantiga ridåer
 • Ovanförliggande
 • Stående
 • Längden anpassas till öppningens höjd / bredd
 • Reglering
 • FRQM. Reglering med regulator och display i klartext för inställning av parametrar och logik. Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start högvarv via portkontakt (ingår i portleverans) när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port, eftergångstid hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av returvattentemperaturen. Anslutningsplintar för filtervakt, extern driftstyrning, brandlarm, larm, driftindikering och för modulerande ventil. Förberett för anslutning av kommunikation med luftridå via ModBus för reglering och övervakning.

 • FRZ. Reglering med frekvensomriktare för steglös inställning av både det höga och låga varvet. Medger automatisk start högvarv via portkontakt när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port. Vid dörrstängning börjar fläktarna varva ned till inställt lågvarv och stängs av efter inställd tid. Anslutningsplintar finns för externt brandlarm, summalarm och driftindikering.

 • IVPO. En enkel reglering med start/stopp via gränslägesbrytare, eftergångstid och utgång för värme och rumstermostat.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.