MTC

MTC är vår senaste kompaktridå. Den kan anpassas för att hämta luft från valfri sida. Ridån är utrustad med vattenvärme. Den kan monteras frihängande eller inbyggd i undertak. MTC är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. Flexibiliteten tillsammans med kompakta yttermått gör att man nästan alltid kan hitta monteringsmöjligheter. MTC går att få i längder från 100 till 315 cm.

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9002 med insugsgaller och munstycke i silver RAL 9006
 • Valfri RAL Kulör
 • Rostfritt utförande
 • Typ A — Hämtar luft framifrån
 • Typ B — Hämtar luft underifrån, vilket gör den lämplig för inbyggnad
 • Typ C — Hämtar luft ovanifrån
 • Endast ovanförliggande ridåer
 • Ställbart munstycke
 • Reglering
 • STRM. Den användarvänliga styrningen med finesser som larm och driftsindikering och med transformator i tre steg, två för högvarv och ett för lågvarv. Inomhus tempgivare gör att ridåerna kan användas för underhållsvärme även när dörrarna är stängda. ModBus kommunikation är standard.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.