Välkommen till Masterveil

Luftridåer till Logistik, mindre/medelstora industriportar

Logistik mellan olikt temperaturzoner sker problemfritt med Masterveils luftridåer. Även de bästa dörrarna innebär att Ni förlorar tid vid öppning och stängning, plus en energiförlust när kylan/värmen rasar ut. Med Masterveils luftridåer kan porten vara öppen en längre tid utan de vanliga energiförlusterna som följd.

Masterveils luftridåer motar inte enbart kallras utan kan även användas då man har problem med att fåglar eller insekter tar sig in via porten.

Fördelar med Masterveil luftridå:

  • Kort payoff-tid
  • Fri, snabb och säker passage
  • Minskad risk för kollisioner då sikten är fri med öppen port.
  • Håller den önskade temperaturen på rätt sida porten.
  • Kan installeras utan stor åverkan på lokalen

Fläkt = Utan värme
Blixt = Elvärme
Vattendroppe = Vattenvärme

MVP-S Luftridå Logistikcenter 2000v3 ridåvärmare industriport MVP-S 315 / 355 / 400 / 450 Fläkt Blixt Vattendroppe
MVP-S K Luftridå Logistikcenter 2000v3 ridåvärmare industriport MVP-S 315K / 355K / 400K Fläkt Blixt Vattendroppe
ABS 600AL Luftridå Logistikcenter 2000v3 ridåvärmare industriport AB-S 600AL Fläkt Blixt Vattendroppe
GM 1000 Luftridå Logistikcenter 2000v3 ridåvärmare industriport GM 1000 Fläkt
2000V3 Luftridå Logistikcenter ridåvärmare industriport 2000V3 Fläkt Vattendroppe