Luftridåer till Lastbilsridåer

Måttanpassad luftridå håller kylan på plats i lastbilen

Låt en måttanpassad luftridå skydda temperaturkänsliga varor i lastbilar med kylt lastutrymme. Det är det enklaste och säkraste sättet, för både föraren och lasten. När lastluckan öppnas aktiveras lutfridån. Den delar effektivt av temperaturen i lastutrymmet från temperaturen i omgivande luft. Förare och last passerar genom luftridån i princip utan störningar.
Ur säkerhetssynpunkt har lösningen givna fördelar eftersom föraren slipper ta sig igenom plastremsor eller gardiner som skymmer sikten och hindrar förflyttningen.

Fläkt = Utan värme Blixt = Elvärme Vattendroppe = Vattenvärme