Kompakt 330V

En elegant ovanliggande luftridå som ger dina besökare ett varmt välkomnande. KOMPAKT 330V har hög lufthastighet och bra värmekapacitet från vattenbatteriet som levererar en utmärkt funktion. Ridålängden anpassas till varje öppning (mellan 100 - 300 cm). KOMPAKT 330V är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. Kunden väljer man om anslutningarna el och vatten skall vara på höger eller vänster gavel.

  • Alternativ/Tillval
  • Ovanförliggande
  • Standardkulör RAL 9002
  • Valfri RAL kulör
  • Rostfritt utförande
  • Längden anpassas till öppningens bredd
  • Reglering
  • STRM. Den användarvänliga styrningen med finesser som larm och driftsindikering och med transformator i tre steg, två för högvarv och ett för lågvarv. Inomhus tempgivare gör att ridåerna kan användas för underhållsvärme även när dörrarna är stängda, och har ModBus.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.