GM 1000

GM 1000 är en kompaktridå utan värme. Detta är en ridå som är specialutvecklad för kylrum och kylda zoner i butiker. Kan tillverkas i längder mellan 0,5-5 m. GM 1000 finns även i ett specialutförande för lastbilsdockningar. Ridån kan även användas för att stänga ute dofter från t.ex. en fiskdisk. Den är enkel att montera och erbjuder ett bra skydd för dina portar. Vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. GM 1000 kan kombineras med en nattgardin som kan dras ner då t ex butiken stänger och kylda zonerna inte längre behöver exponeras.

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9002
 • Valfri RAL kulör
 • Aluzink
 • Rostfritt utförande
 • Förlängt munstycke
 • Ovanförliggande
 • Stående
 • Längden anpassas till öppningens bredd
 • Nattgardin
 • Reglering
 • STRA1. En femstegstrafo med motorskydd och ingång för portkontakt.

 • PEC-K. Steglös hastighetsjustering och ingång för portkontakt.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.