Välkommen till Masterveil

2000V3

Detta är en kompakt modell med inbyggda fläktar och vattenbatteri. Den här ridån lämpar sig både för lager och för Entréer. Kraftfulla radialfläktar ger en bra ridåverkan. Vändbart vattenbatteri för höger eller vänsteranslutning av rör.

  • Alternativ/Tillval
  • Standardkulör RAL 9010
  • Valfri RAL kulör
  • Endast ovanförliggande ridåer
  • 2000V3-250 — 250 cm lång
  • 2000V3-300 — 300 cm lång
  • Reglering
  • STRM. Den användarvänliga styrningen med finesser som larm och driftsindikering och med transformator i tre steg, två för högvarv och ett för lågvarv. Inomhus tempgivare gör att ridåerna kan användas för underhållsvärme även när dörrarna är stängda, och har ModBus.

  • STRA1. En femstegstrafo med motorskydd och ingång för portkontakt för start / stopp och zonventil.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.