2000V3

Kompakt och flexibel luftridå

Luftridån 2000V3 är en av våra mest kompakta modeller och den används ofta till lager och entréer. Den har en inbyggnadslösning av både fläktar och vattenbatteri. Fläktarna har stor kapacitet för att ge hög lufthastighet och därmed en effektiv luftridå.
Eftersom vattenbatteriet är vändbart för anslutning till vatten på både vänster och höger sida, öppnar kompakta 2000V3 för flexibla monteringslösningar. Modellen är konstruerad för ovanliggande montage och den finns tillgänglig i längderna 250 cm och 300 cm.

 • Kompakt med mycket god ridåeffekt
 • Vändbart vattenbatteri
 • Hög lufthastighet ger hög motståndskraft
 • Idealisk för både lager och entréer
 • Värmebatteri ingår som standard

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9010
 • Valfri RAL kulör
 • Endast ovanförliggande ridåer
 • 2000V3-250 — 250 cm lång
 • 2000V3-300 — 300 cm lång
 • Reglering
 • STRM. Den användarvänliga styrningen med finesser som larm och driftsindikering och med transformator i tre steg, två för högvarv och ett för lågvarv. Inomhus tempgivare gör att ridåerna kan användas för underhållsvärme även när dörrarna är stängda, och har ModBus.

 • STRA1. En femstegstrafo med motorskydd och ingång för portkontakt för start / stopp och zonventil.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.