Välkommen till Masterveil

2000V3-L

2000V3L är en ridå med låg bygghöjd. Den passar både för inbyggd eller synlig installation. Service och underhåll sker underifrån. Trots den låga bygghöjden på endast 25 cm är både fläktar och batteri inbyggda i ridån. Vändbart vattenbatteri för höger eller vänsteranslutning av rör.

  • Alternativ/Tillval
  • Standardkulör RAL 9010
  • Valfri RAL kulör
  • Förlängt munstycke
  • 2000V3-L-200 — 200 cm längd
  • 2000V3-L-250 — 250 cm längd
  • Endast ovanförliggande ridåer
  • Reglering
  • STRM. Den användarvänliga styrningen med finesser som larm och driftsindikering och med transformator i tre steg, två för högvarv och ett för lågvarv. Inomhus tempgivare gör att ridåerna kan användas för underhållsvärme även när dörrarna är stängda, och har ModBus.

  • STRA1. En femstegstrafo med motorskydd och ingång för portkontakt för start / stopp och zonventil.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.