2 Masterveil AS K Fan box Air curtain refrigerated space

Luftridåer: Högt tryck vs. Lågt tryck

Skapa en bekväm och energieffektiv miljö med rätt luftridå!

Se Skillnaden: Termofotografi Jämför Luftridåer med Högt och Lågt Tryck

Luftridåer har blivit en alltmer populär lösning för att separera varma och kalla temperaturzoner i kommersiella utrymmen. Vilket inte är konstigt då de bidrar till en bekväm arbetsmiljö, sparar energi och pengar genom att förhindra luftutbyte.
Men med två huvudtyper av luftridåsystem på marknaden – högttryckssystem och volymsystem (lågt tryck) – kan det vara svårt att veta vilken som passar bäst för dina behov.

I detta inlägg dyker vi ner i skillnaderna mellan dessa två typer och belyser hur högttryckssystem framstår som den mer energieffektiva lösningen. Vi visar även ett termofotografi för att ge en mer visuell och informativ bild av skillnaderna.

Huvudskillnaderna:
 • Luftström: Högttryckssystem skapar en smal, fokuserad luftstråle med hög hastighet, medan volymsystem blåser ut en bred luftström med lägre hastighet.
 • Temperaturseparation: Den höga hastigheten hos luftstrålen i högttryckssystem gör dem mer effektiva för att separera varma och kalla temperaturzoner och förhindra luftutbyte. Volymsystem kan vara tillräckliga vid små öppningar, men de har en tendens att sprida ut luften och skapa en diffus barriär.
 • Energiförbrukning: Högttryckssystem är generellt mer energieffektiva på grund av den fokuserade luftstrålen som riktar luften mer exakt. Volymsystem med sina breda luftströmmar kräver mer energi för att uppnå samma effekt.
Fördelar med högttryckssystem:
 • Bättre temperaturseparation: Hindrar effektivt luftutbyte och sparar energi och pengar.
 • Lägre energiförbrukning: Mer energieffektivt än volymsystem.
Nackdelar med högttryckssystem:
 • Högre kostnad: Kan vara dyrare att köpa än volymsystem.
Fördelar med volymsystem:
 • Lägre kostnad: Ofta billigare att köpa än högttryckssystem.
 • Kort leveranstid: Massproduceras och lagerförs av grossister.
Nackdelar med volymsystem:
 • Sämre temperaturseparation: Kan inte effektivt hindra luftutbyte.
 • Högre energiförbrukning: Kräver mer energi för att uppnå samma effekt som högttryckssystem.
 • Kortare serviceintervaller: Fläktarna klarar inte av tryckskillnader som uppstår när damm börjar sätta sig på filter så frekventa filterbyten/rengöringar krävs.
Termofotografi:
Termografisk bild som jämför luftridåer med högt och lågt tryck, vilket visar skillnaden i temperaturfördelning och täckning.

Vänster bild visar ett volymsystem. Den breda luftströmmen skapar en diffus barriär mellan temperaturzonerna. Ljusgröna områden visar den medföljande luften som sprider sig mer brett.

Höger bild visar ett högttryckssystem. Den mörkgröna strimman illustrerar den fokuserade luftstrålen som tränger igenom omgivande luft och skapar en tydlig barriär mellan temperaturzonerna. Ljusgröna områden visar den medföljande luften som kompletterar den fokuserade luftstrålen.

Som man kan se så flyttar luftridån med hög luftvolym en stor mängd luft, luften sväller ut ur munstycket och bildar en ”krockkudde”. Som framgår av värmebilden håller inte luftstålen ihop, vilket är nödvändigt för att uppnå en separation av temperaturzonerna.

I högtryckssystemet pressas luften ut ur det speciella munstycket som en stråle och förblir synlig som en stråle i värmebilden. Här ser vi även en tydlig nollpunkt.

Slutsats:

För de flesta användare är högttryckssystem det bästa valet för luftridåer. De erbjuder bättre temperaturseparation och lägre energiförbrukning. Dock kan volymsystem vara ett lämpligt alternativ för de som har en mindre dörröppning, har en begränsad budget, eller inte prioriterar energieffektivitet och inte heller har krav på temperaturkontroll.

Kontakta Masterveil för en kostnadsfri konsultation om luftridåer!

Andra artiklar

Upptäck Airstop-tekniken från Masterveil

Masterveil Airstop luftridåer erbjuder överlägsna fördelar jämfört med traditionella luftridåer inom en rad olika tillämpningsområden:

En vit luftridå monterad ovanför en glasdörr till ett köpcentrum.

27 År Senare

När ett köpcentrum i Uppsala skulle renovera en av sina entréer, konstaterade de att deras befintliga luftridåer, installerade av Masterveil 1996, fortfarande fungerade felfritt.