Jämförelse av Luftridåer med hög luftvolym och låg luftvolym

Luftridåer använder så kallade volymsystem eller högtryckssystem. Skillnaden ligger i luftflödet och i den mängd luft som därmed krävs. Volymsystemen flyttar en stor mängd luft.

Luften sväller ut ur munstycket och bildar en krockkudde. Som framgår av värmebilden håller inte luftstålen ihop, vilket är nödvändigt för en separation av temperaturzonerna. I högtryckssystem pressas luften ut ur det speciella munstycket som en stråle och förblir synlig som en stråle i värmebilden. Här syns en tydlig nollpunkt.

Fotografering med värmekamera

De termografiska bilderna visar en jämförelse mellan ett högtrycks- och ett volymsystem. De två temperaturzonerna visas med gult och blått i värmebildsregistreringen. Den mörkgröna strimman, som syns i det horisontella systemet, visar den exakt inriktade separationsluftstrålen. De ljusgröna områdena bredvid visar den fysiska medföljande luften.

Andra artiklar

Masterveil har slutfört installationen av luftridåer på HANOS Hengelos nya anläggning

Den 20 maj öppnade HANOS sin 27:e anläggning i företagsparken Westermaat Campus i Hengelo

NewCold värdesätter sina partners inverkan på framgången

NewCold inser vikten av sina partners för att uppnå framgång och samarbetar med flera ledande företag inom logistik och byggbranschen, inklusive TGW Logistics Group, SKT, B-Built, Ancra, Celonis, Fisher Construction Group, CGI, Kingspan, SSI Schaefer, Masterveil/De Weerdt BV och Subzero Constructors.