POWERSTREAM DSB COMFORT

Vattenburen värme

Elektrisk värme

EC-fan

Avfuktare

Masterveil PowerStream DSB Comfort-luftridå installerad i ett fryslager.
Masterveil PowerStream DSB Comfort and dry luftridå installerad i ett stort fryslager. Gula påkörningsskydd är monterade framför Powerstream.
Masterveil PowerStream DSB Comfort-luftridå installerad i ett fryslager. Frysdörren är öppen och Powerstream fungerar som en osynlig dörr.
Masterveil PowerStream DSB Comfort-luftridån installerad i ett fryslager. Frysdörren är stängd.

Luftridåer med högsta effektivitet och lägsta energiförbrukning till frysdörrar.

Detta unika högtrycks-luftridåsystem utvecklades speciellt för användning vid dörrar mellan stora frysar i kombination med stora tempererade främre rum. Här är funktionen för temperatur- och fuktskillnad uppdelad i två individuella funktioner. Separeringen av de olika temperaturerna säkerställs med en förinställd utblåsningsvinkel där luftströmmen blåser mot den riktning som luften vill ta naturlig. En annan, patenterad konditionerad luftstråle appliceras på separationsluftstrålen och skyddar frysområdet från inträngande fukt. Eftersom detta görs med en hög grad av effektivitet kallar vi det ett isoleringsluftskikt

Huvudfunktioner

  • Speciellt anpassad för användning vid dörrar mellan stora frysar i kombination med stora tempererade främre rum
  • Maximal effektivitet och låg energiförbrukning
  • Skräddarsydd och modulär design
  • Finns även i en hygienisk design i rostfritt stål

Powerstream®

Tack vare den patenterade uppdelningen av funktioner i separations- och isoleringsluftstrålen minskas energibehovet till ett minimum. Som standard är grundsystemet installerat på fryssidan. Till skillnad från den typiska Masterveil-installationen nås den skräddarsydda längden genom att kombinera standardmoduler. Utblåsningsmodulerna är placerade till vänster och höger om dörren. Beroende på kraven är isoleringsluftskiktet utformat med elektrisk värme, ett vattenbatteri (Glykol) eller en aktiv avfuktare. Powerstream DSB comfort installeras på den varma sidan och utrustas med en ML1350-isoleringluftstråle.

Övriga egenskaper

  • Hela systemet styrs via ett styrskåp vilket kan anslutas till byggnadens styrsystem.
  • Fläktarna är baserade på EC-teknik i enlighet med de senaste ErP-föreskrifterna.
  • De har ett justerbart driftläge, så att en nollpunkt uppnås i varje installation vilket är ett bevis på korrekt funktion.
  • De speciellt utvecklade munstyckena har en mycket jämn yta för att undvika minsta turbulens i luftstrålen.