POWERSTREAM DSB AIRLOCK

Utan värme

Vattenburen värme

Elektrisk värme

EC-fan

Masterveil PowerStream DSB airlock and dry air curtain installerad i ett fryslager och förhindrar effektivt isbildning i frysen.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad vid en frysöppning för att säkerställa optimal temperaturkontroll och energieffektivitet.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå i en frys.
Närbild på Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad i en frysöppning
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad i en frysöppning med röda påkörningsskydd framför Powerstream.
Masterveil PowerStream DSB Airlock luftridå installerad inne i ett frysrum.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad inne i frysen för att hjälpa till att bevara den kalla temperaturen i frysen.
Masterveil PowerStream DSB Airlock luftridå installerad vid en stor frysport i frysen. Powerstreamen på bilden har röda påkörningsskydd installerade.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad inne i frysen för att hjälpa till att bevara den kalla temperaturen i frysen.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad utanför en liten dörr på den varma sidan av frysen, vilket hjälper till att bibehålla den kalla temperaturen inne i frysen.
Masterveil PowerStream DSB luftridå installerad på den varma sidan av en frysport för att förhindra att varm luft kommer in i frysen.
Masterveil PowerStream DSB luftridå installerad utanför en frysport för att bibehålla temperaturen inne i frysen.
Masterveil PowerStream DSB airlock luftridå installerad utanför en frysport för att bibehålla temperaturen inne i frysen när porten är öppen.
Masterveil PowerStream DSB Comfort luftridå installerad vid en stor frysdörr. Inuti frysen står en arbetare framför sin lastbil och bär varma kläder för att bekämpa den kalla temperaturen. Luftridån hjälper till att behålla kylan inne i frysen samtidigt som den möjliggör enkel åtkomst för personal och utrustning.

Uppnå högsta effektivitet och lägsta energiförbrukning med denna luftgardin för frysdörrar

Detta unika högtrycksluftridåsystem har utvecklats speciellt för användning i dörrar mellan stora frysar i kombination med stora klimatiserade förrum. Här är funktionen för temperatur- och luftfuktighetsseparation uppdelad i två individuella funktioner. Separeringen av de olika temperaturerna säkerställs med en förinställd utblåsningsvinkel där luftströmmen blåser mot den riktning som luften vill ta naturlig. En annan, patenterad luftkonditionerad luftstråle appliceras på separationsluftstrålen och skyddar djupfrysområdet från inträngande fukt. Eftersom detta sker med en hög grad av effektivitet kallar vi det för ett isolerande luftskikt.

Produktinformation

Nyckelfunktioner

  • Maximal effektivitet och låg energiförbrukning är de nyckelord som bäst beskriver systemet.
  • Särskilt utformad för fryslogistikmiljöer med utbytbara komponenter för att hålla kostnaderna så låga som möjligt.
  • Finns även i en hygienisk design i rostfritt stål
  • Speciellt utformad för olika typer av situationer och områden med olika nivåer av fuktbelastning.

Powerstream®

Powerstream®-systemet består av en extern fläkt och två vertikala utloppsmoduler. Som standard är detta grundsystem installerat på fryssidan. I motsats till den typiska Masterveil-metoden uppnås den skräddarsydda längden genom att kombinera standardmoduler. Utblåsningsmodulerna är placerade till vänster och höger om dörren.

Övriga egenskaper

  • Beroende på kraven konditioneras isoleringsluftskiktet med ett elektriskt värmebatteri, ett glykolbatteri eller en aktiv avfuktare.
  • Tack vare den patenterade uppdelningen av funktionerna i en separerande och en isolerande luftstråle reduceras energibehovet till ett minimum.
  • Hela systemet styrs via ett styrskåp och kan anslutas direkt till fastighetens styrsystem.
  • Fläktarna är baserade på EC-teknik i enlighet med de senaste ErP-reglerna.
  • De har ett justerbart driftläge så att en nollpunkt demonstreras i varje fall som bevis på korrekt funktion och avskärmning.
  • De speciellt utvecklade munstyckena har en mycket slät yta för att undvika minsta turbulens i luftstrålen.

Grundläggande system utökat med:

Ett Airlock-system på den varma sidan vid stora fuktbelastningar, stora temperaturskillnader eller för att öka systemets effektivitet med upp till 15 %. Denna tilläggsfunktion har samma design som grundutförandet av Powerstream, men man lägger till ytterligare en separationsluftstråle.