Luftridå COMPACT 400V

Rund elegant luftridå

COMPACT 400V har ett runt och elegant formspråk. Luftridån är mycket effektiv tack vare hög lufthastighet och god värmekapacitet från vattenbatteriet. Ridån går att montera både stående och liggande. Längden på ridån anpassas alltid portens bredd eller höjd 2100-3000mm. För stående pelare finns förlängning med en huv som går ända upp till taket.

COMPACT 400V är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik som ger högre verkningsgrad än traditionella luftridåer. Med hjälp av ett förlängt munstycke och kan ridåerna byggas in i tak eller vägg. För stående ridåer går det att välja anslutning ovanifrån eller underifrån av el och vatten från antingen. Ovanliggande ridåer ansluts antingen på vänster eller höger gavel.

 • Lätt att anpassa till särskilda önskemål
 • Inbyggda och kraftfulla radialfläktar
 • Knivstråleteknik ger effektiv luftstrålestyrning
 • Effektivt skydd mot kallras
 • Lätt att montera; stående eller ovanliggande
 • Värmebatteri ingår som standard
 • Ridålängd 2100-3000mm
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon COMPACT 400V Produktblad
  • Reglering
  •  
  • ERX-WM-FM (P203 för en luftridå) eller (P213 för dubbla stående luftridåer)
  • Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.