Luftridå COMPACT 330V

Prestanda i kompaktformat

COMPACT 330V är en ovanliggande luftridå som har elegant formspråk. Ridålängden är flexibel och tillverkas i längder mellan 1150 – 3000 mm.

COMPACT 330V är utrustad med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik som ger hög verkningsgrad och därigenom ett effektivt skydd mot kallras och effektiv temperatursäkring. Munstycket går dessutom att vinkla. Den här luftridån beställs med anslutning på vänster eller höger gavel.

 • Effektivt skydd mot kallras
 • Ställbart munstycke
 • Knivstråleteknik ger effektiv luftstrålestyrning
 • Ridålängd 1150 – 3000 mm
 • Ovanliggande och enkelt montage
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon COMPACT 330V Produktblad
  • Reglering
  • ERX-WM-FM (P203)
  • Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.