Hur fungerar luftridåer till frysrum?

Inom djupfrysningssektorn är kraven på ett luftridåsystem höga.

Det handlar inte bara om att avgränsa de två temperaturområdena, utan framför allt om att minimera fuktinträngningen i frysutrymmet. Den inkommande luftfuktigheten visar sig, utan avskärmning, genom dimma, snö och isbildning och leder till en hygienisk sårbarhet. De flesta luftridåsystem för frysar behandlar hela sin luftstråle med värme. Den varmare luften kan ta upp mer fukt än den kalla luften i frysen och transporterar på så sätt iväg den inkommande fukten.

En annan möjlighet är att använda två luftstrålar. Baserat på principen för högtryckssystemet med en definierad riktad luftstråle skapar man en till luftstråle. Det är endast denna andra stråle som värms upp, vilket skapar en så kallad isoleringsluftstråle. Denna isoleringsstråle kompenserar för luftfuktigheten och minimerar därmed fuktinträngningen i frysutrymmet.

En andra luftstråle

Exempel på ett luftridåsystem i frysutrymmet. Här kan man se att de olika temperaturområdena (kall sida i blått och varm sida i rött) skiljs åt av en horisontell luftstråle. Det gula området representerar separationsluftstrålen. Det gröna området visar isoleringsluftstrålen, som ansvarar för kompensationen av luftfuktigheten. Dessa två luftlager är parallella och blandas inte.

Andra artiklar

Masterveil Airstop och Powerstream till Sligro

Låt dig imponeras av fågelperspektivet på Sligro Food Groups nya anläggning i företagsparken A1 i Deventer!

Masterveil har slutfört installationen av luftridåer på HANOS Hengelos nya anläggning

Den 20 maj öppnade HANOS sin 27:e anläggning i företagsparken Westermaat Campus i Hengelo