Luftridåer till Frysrum

Tillförlitlig temperaturkontroll av frysrum är en bra försäkring

Frysrum hör till näringslivets mest temperaturkänsliga utrymmen och svåraste öppningarna. Därför har vi utvecklat några av våra mest effektiva luftridålösningar i kombination med avfuktare för att förstärka och säkra upp klimatet och få bästa förutsättningar för bra logistik i portöppningen. Med hjälp av högt tryck och egenutvecklade specialmunstycken skapar vi en osynlig luftridå som människor och varor kan passera utan att rubba den termiska balansen mellan frysrum och omgivande miljö. Detta gör att frysrum kan stå med portarna öppna även under längre tider utan risk för att varor tar skada eller blir förstörda. Masterveils luftridålösningar ger kontroll av temperaturen och i kombination med avfuktare också fukten, bidrar till att hålla nere energikostnader och man får en säkrare hantering med färre öppningar och stängningar av portar.

Fläkt = Utan värme
Blixt = Elvärme
Vattendroppe = Vattenvärme

MVP-S 315 / 355 / 400 / 450 Fläkt Blixt Vattendroppe