Luftridåer till Entrédörrar

Luftridån till entrédörren
blir precis som du vill ha den

Entrén är lokalens ansikte utåt. Samtidigt har den mycket stor betydelse för lokalens temperatur och klimat. Därför har vi sett till att både design och funktion hos våra luftridåer kan anpassas till era specifika förhållanden. Oavsett om ni vill ha en luftridå som smälter in i miljön eller om ni söker en framträdande design som lyfter entrén, så får ni lösningen av oss.

Värme är standard i alla våra entréluftridåer. Ridåvärmare höjer komforten och ger tillskottsvärme vid behov.
Masterveils luftridåer för entréer är utvecklade för butiker, företagsreceptioner, hotell, köpcentra, flygplatser, muséer, tågstationer, sjukhus och liknande.

Fläkt = Utan värme
Blixt = Elvärme
Vattendroppe = Vattenvärme

Kompakt 400v

KOMPAKT 400V Fläkt Vattendroppe

Ellipsen

ELLIPSEN Fläkt Vattendroppe

MTC Fläkt Vattendroppe

KOMPAKT 330V Fläkt Vattendroppe

AB-S 600AL FläktBlixtVattendroppe

RONDELLEN Fläkt Blixt Vattendroppe