Energieffektiv temperaturseparation

Som Marknadsledande inom matservice har Sligro Food Group ett starkt engagemang för hållbarhet.

”Vår ambition är att halvera våra CO2-utsläpp per euro i omsättning med inte mindre än 50% jämfört med 2010”, säger Erik-Jan Termaten, Energy Project Manager på Sligro Food Group Nederland BV. ”Att begränsa vår el- och gasförbrukning spelar en avgörande roll i detta. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt detta på både våra befintliga och nya platser.”

Som exempel nämner Termaten den 25 280 m² stora nya byggnaden i Deventer, som har utformats och byggts enligt BREEAM-NL:s certifieringskriterier ”Outstanding”.

Mer än 20 års partnerskap

Sligro Food Group Nederland B.V. och Masterveil Europe har varit partners i mer än 20 år när det gäller effektiv och energimässig separation av konditionerade utrymmen, betonar Peter Deweerdt, Managing Director för Masterveil Europe. ”Sligro har alltid stöttat och motiverat oss att kontinuerligt utveckla vår organisation och våra produkter. Det har bland annat lett till att vi nu fullt ut rullar ut våra frysrumsridåer även i andra europeiska länder, med egna kontor och ett omfattande nätverk av Masterveil-certifierade partners. Som grädde på moset är vi nu även representerade i USA. ”

Andra artiklar

HAVI Wunstorf 2019

HAVI, ett globalt företag med cirka 10 000 anställda i 100 länder, fokuserar på tjänster och lösningar längs hela leveranskedjan.

Sligro Food Group är engagerad i hållbarhet

Marknadsledande inom food service Sligro Food Group har ett starkt engagemang för hållbarhet.