En tillbakablick på kombiuppsättningen med Munters

En tillbakablick på kombiuppställningen med Munters @BREUNA - TYSKLAND. Maximalt skydd av frysdörrar i kombination med exakta klimatförhållanden.

Med tanke på energibesparing, optimala temperaturzoner (HACCP i alla dess perspektiv) och logistisk säkerhet har vi gett FULL prioritet åt detta fina projekt.

Föreställ dig produkter som knappt syns men håller temperaturen där den hör hemma, och implementera våra topprodukter som gör just det:

  • Powerstream anses vara det mest högpresterande systemet med den lägsta energiförbrukningen på marknaden.
  • Airstop med högsta flexibilitet i anpassningen för andra temperaturseparationer som inner- och ytterdörrar

Vi vill också rikta ett särskilt tack till generalentreprenören Klebl. Vi uppskattade samarbetet och flexibiliteten.

Andra artiklar

Masterveil luftridåer

HTC, Airstop luftridå skyddar öppningen till ett frysrum

Är detta magi eller bara ännu ett bra exempel på den typiska effektiviteten hos Masterveils osynliga dörrar?

L’Ecopain d’Ignace

Energibesparingar och ökad komfort uppnåddes på l'Ecopain d'Ignace med Masterveils luftridåteknik.