Luftridå Ellips 380V

Design och komfort i ett

Ellipsen

Ellipsen är en luftridå med exklusiv design. Den mycket kompakta modellen har fantastiska prestanda. Skyddet mot kallras blir högeffektivt eftersom luftridån är kraftfull och lufthastigheten hög.

Ellipsen monteras hängande och ridålängden går att platsanpassa från 1200 till 3000 mm. Enheten har inbyggda fläktar, vattenbatteri och panelfilter.

 • Exklusiv design
 • Kraftfull luftridå 
 • Munstycke med ställbar luftriktning
 • Värmebatteri ingår som standard
 • All service görs enkelt underifrån
 • Ridålängd 1200 – 3000mm
 
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon ELLIPSEN Produktblad
  • Reglering
  • ERX-WM-FM (P203)
  • Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.