Luftridå ASE 500K
Prestanda för alla portöppningar och entréer

ASE 500K är ett isolerat och högprestandasystem som möter behoven även vid tekniskt svåra förhållanden. Systemet byggs kring ett fläktaggregat som kan placeras på vägg, i undertak, manöverrum, teknikrum, källare eller liknande.

Ridåtrummorna går att montera synliga både stående och liggande eller dolda i vägg eller tak om de förses förlängda munstycken.

Med ASE 500K går det att driva flera ridåtrummor samtidigt. Aggregatet länkas till en eller flera ridåtrummor med hjälp av kanaler. Ridålängden kan anpassas till öppningens bredd och höjd. Ridåerna är utrustade med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik. Luftridån levereras med eller utan värme och effekten anpassas till förutsättningarna på plats.

Outtömliga möjligheter till anpassning
4 olika storlekar på fläktaggregat
Från 3500 m³/h upp till 13 000 m³/h
Fläktaggregat isolerat med 5cm isolering
Stående eller ovanliggande ridåtrummor
Knivstråleteknik ger effektiv luftstrålestyrning
Fristående fläktaggregat med hög prestanda
Aggregatet kan driva en eller flera ridåtrummor
Kan förses med el eller vattenbatteri
Lösning med vattenbatteri förses med luftfilter

 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon ASE 500K Produktblad
  • Reglering
  • ERX-WM-FM med filtervakt  (P212)

   Reglering ERX-WM-FM har display som i klartext visar driftstatus och inställningar av börvärden. Displayen kan placeras på valfri plats.

   Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start av högvarv via dörrkontakt när dörren öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet.

   Tempgivare inne för underhållsvärme på lågvarv vid stängd dörr, individuell dagstemperatur och nattemperatur möjlig, eftergångstider av hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av temperatur på returvatten vid användning av modulerande ventil. Börvärde på kanaltemperatur går att ställa in.

   För luftridåer med elvärme.

   ERX-EM-FM   (P210)

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.