Luftridå AS 31K – 50K

Terminal

Industri

Entré

Kyl/Frys

Terminal

Det självklara valet för terminaler,
och lager med eller utan dockning.

Idealiska luftridålösningar till mindre och medelstora portar  är vad man får. Finns i flera effektversioner som täcker in snart sagt alla behov inom den här klassen. Luftridån levereras utan eller med vattenvärme, elvärme och med mått som är anpassade till platsen.

Anläggningen består av ett fristående fläktaggregat som kopplas samman med luftridåer med hjälp av kanaler. Det ger hög effekt som förstärks ytterligare av specialmunstycken med knivstråleteknik som effektivt håller luften indelad i olika temperaturzoner.

Industri

Valet för mindre och medelstora Portar

Idealiska luftridålösningar till medelstora och stora portar  är vad man får AS 31K-50K. Modellen finns i flera effektversioner som täcker in snart sagt alla behov inom den här klassen. Luftridån levereras utan eller med vattenvärme, elvärme och med mått som är anpassade till platsen.

AS 31K-50K består av ett fristående fläktaggregat som kopplas samman med luftridåer med hjälp av kanaler. Det ger hög effekt som förstärks ytterligare av specialmunstycken med knivstråleteknik som effektivt håller luften indelad i olika temperaturzoner. 

Entré

Valet för medelstora och stora entréer

Idealiska luftridålösningar till medelstora och stora entréer är vad man får AS 31K-50K. Modellen finns i flera effektversioner som täcker in snart sagt alla behov inom den här klassen. Luftridån levereras med el eller vattenvärme och med mått som är anpassade till platsen.

AS 31K-50K består av ett fristående fläktaggregat som kopplas samman med luftridåer med hjälp av kanaler. Det ger hög effekt som förstärks ytterligare av specialmunstycken med knivstråleteknik som effektivt håller luften indelad i olika temperaturzoner. 

Kyl- och Frysrum

Valet för medelstora och stora kyl och frysrum.

Idealiska luftridålösningar till medelstora och stora kyl och frys dörrar är vad man får AS 31K-45K. Modellen finns i flera effektversioner som täcker in snart sagt alla behov inom den här klassen. Luftridån levereras utan eller med elvärme och med mått som är anpassade till platsen.

AS 31K-45K består av ett fristående fläktaggregat som kopplas samman med luftridåer med hjälp av kanaler. Det ger hög effekt som förstärks ytterligare av specialmunstycken med knivstråleteknik som effektivt håller luften indelad i olika temperaturzoner. 

 • Alternativ/Tillval
 • Täcker många olika behov.
 • Stående eller ovanliggande ridåtrummor.
 • Specialmunstycke med knivstråleteknik.
 • Fristående fläktaggregat med hög prestanda.
 • Kan förses med el eller vattenbatteri.
 • Flera varianter med olika effekter.
 • Lösningar med vattenbatteri förses med luftfilter.
 • Filterbox med påsfilter för bästa prestanda.
 • Styrning MTP-10 (utan värme) , PEC-KE (utan värme), ERX (utan, el, vattenburen värme.
 
 • Reglering
 • Styrning MTP-10 (utan värme) , PEC-KE (utan värme), ERX (utan, el, vattenburen värme.

Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.