AB-S 600AL

Detta är ett av våra riktiga högprestandasystem. AB-S 600AL försäkrar god funktion även i svåra förhållande. Fläktaggregatet kan läggs i undertak, manöverrum eller källare och ridån byggs samman med kanal. AB-S 600AL kan fungera som ett centralaggregat och serva flera ridåer samtidigt. Luftridå med aggregat möjliggör högre prestanda än vad som är möjligt att uppnå med vanliga kompakt ridåer. Ridåerna är utrustade med vårt unika specialmunstycke med knivstråleteknik vilket ger en högre verkningsgrad jämfört med traditionella luftridåer. AB-S 600AL kan utrustas med el eller vattenburen värme i valfri/lämplig effekt. Ridåerna kan förses med förlängt munstycke och kan då byggas in i tak eller vägg.

 • Alternativ/Tillval
 • Standardkulör RAL 9002
 • Valfri RAL kulör
 • Aluzink ridåer
 • Rostfritt utförande
 • Vattenvärme
 • Elvärme
 • Fiterbox
 • Inloppsbox
 • Förlängt munstycke
 • Anslutning ovanifrån eller framifrån på ridån
 • Cirkulära eller 7-kantiga ridåer
 • Ovanförliggande, med en eller flera ridåer
 • Stående ridåer
 • Längden anpassas till öppningens höjd / bredd
 • Produkt- & Datablad
 • PDF-ikon AB-S 600AL Produktblad
  • Reglering
  • FRQM. Reglering med regulator och display i klartext för inställning av parametrar och logik. Steglös inställning av både det höga och låga varvet med automatisk start högvarv via portkontakt (ingår i portleverans) när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port, eftergångstid hög och lågvarv. Regleringen medger mätning av vattentemperaturer och styrning av returvattentemperaturen. Anslutningsplintar för filtervakt, extern driftstyrning, brandlarm, larm, driftindikering och för modulerande ventil. Förberett för anslutning av kommunikation med luftridå via ModBus för reglering och övervakning.

  • FRZ. Reglering med frekvensomriktare för steglös inställning av både det höga och låga varvet. Medger automatisk start högvarv via portkontakt när porten öppnar och klimatkontroll via tempgivare ute för reglering av högvarvet. Tempgivare inne för värme vid högvarv och för underhållsvärme på lågvarv vid stängd port. Vid dörrstängning börjar fläktarna varva ned till inställt lågvarv och stängs av efter inställd tid. Anslutningsplintar finns för externt brandlarm, summalarm och driftindikering.

  • KSYD. En enkel reglering med start/stopp via gränslägesbrytare, eftergångstid och utgång för värme och rumstermostat.

  Dokument och relaterad grafik som publicerats på produkterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Ändringar läggs periodiskt till informationen häri. Masterveil AB kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller produktblad som beskrivs häri när som helst utan förvarning.