Välkommen till Masterveil

Frysrum

Det viktigaste kännetecknet för ett frysrum är ett bräckligt mikroklimat. Rubbas detta mikroklimat medför det stora kostnader i form av energiförluster, effektivetsförluster, skador på produkter och kostnader för rengöring. Vi har lösningarna för dig.

Fläkt = Utan värme
Blixt = Elvärme
Vattendroppe = Vattenvärme

MVP-S MVP-S 315 / 355 / 400 / 450 Fläkt Blixt Vattendroppe
Powerstream POWERSTREAM