Masterveil etablerades 1986 och blev snabbt ett ledande kvalitetskoncept på marknaden med kund och behovsanpassade luftridåer.
Huvudinriktningen är luftridålösningar till större kundentréer vid köpcentra, gallerior och storbutiker samt industri, lager och kyl/frysportar.
Masterveil har under 2009 etablerat nytt huvudkontor för Europa i Bryssel, varifrån också den största delen av omsättningen sker. Masterveil Sverige är i huvudsak produktionsbolag men svarar också för försäljningen i Skandinavien.