mvp_s_535_3_product.jpg

MVP-S 535-11, 535-15

Dokument   -   Projekteringhjälp   

Vårt allra kraftfullaste luftridåsystem. MVP-S-535 är ett system med många möjligheter och många användningsområden. Våra användare återfinns bland stålverk, större bruk, sågverk, storlager, processindustri mm. Vi har varianter med ovanliggande, stående, golvliggande samt utvändigt stående luftridåer i "strutlösning". Kan användas utan värme eller med el alternativt vattenvärme.