mth_v.jpg

MTH-V

Dokument   

Denna luftridå kan närmast betraktas som den ultimata kompaktluftridån. Vi har byggt in de allra bästa egenskaper som går att bygga in i en kompakt ridå, såsom mycket hög lufthastighet, inbyggd zonventil, inbyggt frysskydd, ställbart munstycke och veckat panelfilter för extra lång livslängd. Styrningen innehåller allt som efterfrågas; hög/lågvarv via dörrkontakt, eftergångstider, nattvärmning, larm och möjlighet till DUC- samt Modbus-styrning. Kort sagt - en nyckelfärdig luftridå, klar att använda!