Copyright

Allt material (inkluderat, dock ej begränsat till, all teknisk specifikation) på denna webbplats (inkluderat, dock ej begränsat till, det nedladdningsbara materialet) har Masterveil AB intellektuell äganderätt till.
Materialet får ej användas på annat sätt än vad Masterveil AB tillåter.